பிஜிலி டெய்லர்ஸ்

You are here Home  > Tailor >  பிஜிலி டெய்லர்ஸ்
Item image

A.முருகன்
9095737305
🌟சபாரி
🌟பேன்ட்
🌟ஜீன்ஸ்
🌟பேண்ட்
🌟சர்ட்
🌟சுடிதார்
🌟பிளவுஸ்
🌟கோட்


Our address

Address:
T.K.R.S. பில்டிங், பரணி சில்க்ஸ் எதிர்புறம், அம்பை ரோடு, ஆலங்குலம்- 627851 அனுபவம்-10 வருடங்கள்
Telephone:
7339464185

Opening Hours

Monday:
9 am to 8 pm
Tuesday:
9 am to 8 pm
Wednesday:
9 am to 8 pm
Thursday:
9 am to 8 pm
Friday:
9 am to 8 pm
Saturday:
9 am to 8 pm
Sunday:
9 am to 8 pm

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Support

Comments are closed.