சென்னை தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி பாஸ்ட்புட்

You are here Home  > Food  > Fast Food >  சென்னை தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி பாஸ்ட்புட்

AVAILABILITY IN:
All Veg & Non Veg


Our address

Address:
S.BUHARI G.H.HOSPITAL (opp) Tiruchendur-628 215 Tuticorin(dist)
GPS:
32.91648534731439, 25.6640625
Telephone:
9994769708
sinthajamaldeen@gmail.com

Opening Hours

Monday:
11 am to 11 pm
Tuesday:
11 am to 11 pm
Wednesday:
11 am to 11 pm
Thursday:
11 am to 11 pm
Friday:
11 am to 11 pm
Saturday:
11 am to 11 pm
Sunday:
11 am to 11 pm.

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Support

Show Comments

Comment (1)

Leave a Comment

Your email address will not be published.