செய்யும் தொழிலே தெய்வம்-அதில்

செய்யும் தொழிலே தெய்வம்-அதில், திறமைதான் நமது செல்வம்’ என்னும் தமிழ் முதுமொழிக்கேற்ப, ஓடாத கப்பலின் என்ஜினை ஒரேயொரு முறை செல்லமாக சுத்தியலால் ‘தட்டி’, 10 ஆயிரம் டாலர்களை ஒருவர் ‘தட்டிப் பறித்த’ கதையை பார்ப்போமா?

652 total views, 2 views today

Close Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *